Πνεύμα Σοφίας και αποκάλυψης

Ομιλητής: Χρηστίδης Δημήτρης

 

001 Φωτισμός στο μυαλό

002 Φωτισμός στον πόλεμο

003 Φωτισμός στην κατάκτηση οχυρών

004 Φωτισμός στην οδηγία του Κυρίου

005 Φωτισμός στην πνευματική ανόρθωση

006 Φωτισμός στις μεθόδους Του Κυρίου

007 Φωτισμός στο φόβο Του Κυρίου

008 Φωτισμός στην αποδοχή των άλλων

009 Φωτισμός στην εξάρτηση από Τον Κύριο

010 Φωτισμός στην εκζήτηση Του Κυρίου

011 Φωτισμός στον πνευματικό συμβιβασμό

012 Φωτισμός στην πνευματική σύγχυση

013 Φωτισμός στην πνευματική αδυναμία

014 Φωτισμός στην άνιση αναμέτρηση

015 Φωτισμός στη σωστή κατεύθυνση

016 Φωτισμός στην αγγελική προστασία

017 Φωτισμός στην πνευματική πραγματικότητα

018 Φωτισμός στις μεθοδείες του εχθρού

019 Φωτισμός στην εξουσία Του Θεού

020 Φωτισμός στη σοβαρότητα του λόγου Του Κυρίου

021 Φωτισμός στα μακροπρόθεσμα σχέδια σχέδια Του Κυρίου

022 Φωτισμός στην κρίση και την αποκατάσταση

023 Φωτισμός στην ανθρώπινη απελπισία

024 Φωτισμός στην ανθρώπινη ιστορία

025 Φωτισμός στα πνευματικά δρώμενα

026 Φωτισμός στη συντριβή του εχθρού

027 Φωτισμός στην υπερύψωση Του Ιησού Χριστού