Βιβλικό Συνέδριο 2008

Το 56° Βιβλικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Λεπτοκαρυά Πιερίας στις 22-31 Αυγούστου 2008.

 1.  Υφαντίδης Γιάννης – Ομιλία έναρξης 22 Αυγούστου 2008

 2.  Δημοσθένης Κατσάρκας: “Ματιές στην πρώτη Εκκλησία (Α)”-Σάββατο πρωί 23/8/08

 3. Δημοσθένης Κατσάρκας: “Ματιές στην πρώτη Εκκλησία(Β)”-Σάββατο απόγ. 23/8/08

 4. Παπαγεωργίου Πάρις:”Ευαγγέλιο και κοινωνική δικαιοσύνη (Α)” -Κυριακή πρωί 24/8/08

 5. Παπαγεωργίου Πάρις:”Ευαγγέλιο και κοινωνική δικαιοσύνη (Α)” -Κυριακή απόγευμα 24/8/08

 6. Γούδας Γιώργος: “Εικόνες της Εικόνας” – Δευτέρα πρωί 25/8/08

 7. Βασιλειάδης Βασίλης: “Η γύμνια και η Δόξα” – Δευτέρα απόγευμα 25/8/08

 8. Γούδας Γιώργος: “Αυθεντικά βήματα του πιστού” Τρίτη πρωί 26/8/08

 9. Σιδηρόπουλος Παντελής: “Ο ουρανός δεν είναι σκοπός αλλά προορισμός” Τρίτη απόγ. 26/8/08

 10. Φώτης Ρωμαίος: “Το πρόγραμμα της αποστολής της Εκκλησίας” -Τετάρτη πρωί 27/8/08

 11. Φώτης Ρωμαίος: “Τα προβλήματα στην αποστολή της Εκκλησίας” -Τετάρτη απόγ. 27/8/08

 12. Φώτης Ρωμαίος: “το πάθος για την αποστολή της Εκκλησίας: Η ευθύνη της συμμετοχής” Πέμπτη πρωί 28/8/08

 13. Κανταρτζής Γιώτης: “Η γυναίκα που δεν την ήθελε κανείς” – Πέμπτη απόγ. 28/8/08

 14. Κανταρτζής Γιώτης: “Παλεύοντας με Τον Θεό” – Παρασκευή πρωί 29/8/08

 15. Χαραλάμπους Αντώνης: ” Ένοχος ή αθώος” – Παρασκευή απόγ. 29/8/08

 16. Χαραλάμπους Αντώνης: ” Σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος”- Σάββατο πρωί 30/8/08

 17. Κανταρτζής Γιώτης: “Τα διασταυρωμένα χέρια Του Θεού” – Σάββατο απόγ. 30/8/08

 18. Υφαντίδης Γιάννης – Πρωινή λατρεία Κυριακής -τέλος συνεδρίου

 19. Πρωϊνή συμπροσευχή -Σάββατο 23/8 – Γιώργος Υφαντίδης

 20. Πρωϊνή συμπροσευχή -Κυριακή 24/8 – Γιώργος Υφαντίδης

 21. Πρωϊνή συμπροσευχή -Δευτέρα 25/8 – Γιώργος Υφαντίδης

 22. Πρωϊνή συμπροσευχή -Τρίτη 26/8 – Γιώργος Υφαντίδης

 23. Πρωϊνή συμπροσευχή – Τετάρτη 27/8 – Γιώργος Αδάμ

 24. Πρωϊνή συμπροσευχή -Πέμπτη 28/8 – Γιώργος Αδάμ

 25. Πρωϊνή συμπροσευχή -Παρασκευή 29/8 – Γιώργος Αδάμ

 26. Πρωϊνή συμπροσευχή -Σάββατο 30/8 – Γιώργος Αδάμ

 27. Υμνωδία – Σάββατο πρωί 23/8/08

 28. Υμνωδία – Σάββατο απόγευμα 23/8/08

 29. Υμνωδία – Κυριακή πρωί 24/8/08

 30. Υμνωδία Κυριακή απόγευμα 24/8/08

 31. Υμνωδία Δευτέρα πρωί 25/8/08

 32. Υμνωδία Δευτέρα απόγευμα 25/8/08

 33. Υμνωδία Τρίτη πρωί 26/8/08

 34. Υμνωδία Τρίτη απόγευμα 26/8/08

 35. Υμνωδία Τετάρτη πρωί 27/8/08

 36. Υμνωδία Τετάρτη απόγευμα 27/8/08

 37. Υμνωδία Πέμπτη πρωί 28/8/08

 38. Υμνωδία Πέμπτη απόγευμα 28/8/08

 39. Υμνωδία Παρασκευή πρωί 29/8/08

 40. Υμνωδία Παρασκευή απόγευμα 29/8/08

 41. Υμνωδία Σάββατο πρωί 30/8/08

 42. Υμνωδία Σάββατο απόγευμα 30/8/08

 43. Χορωδία Κατερίνης – Κυριακή 31/8/08